Ztracená existence

Sami sobě » Podivuhodný svět fantazie

... Pertoltice 15.-17.10.2004

"Já jsem se neopil, já byl pouze v podivuhodném světě fantazie!"

Původní cíl byl během této divadelní zkoušky u Rybáře na chatě nacvičit novou verzi hry Ženitba

Víkend nepřinesl sice mnoho divadelních výsledků (příliš nepřeceníme její zhodnocení, když prohlásíme, že vůbec žádné), nicméně (a to bylo pro dramatické interakce a pohotovost při společných improvizacích důležité) díky bohatému programu (pivo, kejta, Simpsonovi, Hanička aj.) a početné účasti byly prohloubeny sociální vazby celého kolektivu a také navázány nějaké nové...!

slideshow
ypsilonka webappeal

"Pietu? Pije tu!"