Ztracená existence

Sami sobě » Skácelka 2016

... naposledy ve sklepě

Nejprve v lednu jedodenní alkoběžkování...

a pak tradičně 3.-6.3. herberk na prodloužený víkend, kde Lexa oslavil 32

pri loučení jsme se dozvěděli, že to bylo v herberku naposledy - plánovaná rekonstrukce

slideshow
ypsilonka webappeal

"Ljuba!!!"