Ztracená existence

Sami sobě » Skácelka 2016

... naposledy ve sklepě

 Nejprve v lednu jedodenní alkoběžkování a pak tradičně v březnu herberk na prodloužený víkend, naposledy před plánovanou rekonstrukcí...

slideshow
ypsilonka webappeal

"Naopak"