Ztracená existence

Sami sobě » voda 2004

... Vltava

O prázdninách 12.-16.7. se velká část Ztracené existence vydala na vodu!

Nejvíce jsme se zdrželi v Krumlově, protože tam byla hospoda U Báby

slideshow
ypsilonka webappeal

"Naopak"